شماره های تماس با ما: ۲۲۶۹۷۹۰۶ – ۲۲۶۹۷۹۰۷

استخدام

مراقبت از کودک در منزل مراقبت از سالمند در منزل مراقبت از بیمار در منزل پارسیان آوید

مراقبت از کودک در منزل مراقبت از سالمند در منزل مراقبت از بیمار در منزل پارسیان آوید

 

جهت همکاری با مرکز پارسیان آوید از طریق شماره ۲۲۶۷۲۲۳۸ – ۰۲۱ اطلاعات بیشتر را کسب نمایید (با مدرک مرتبط)

و یا با jobs@parsianavid.com در ارتباط باشید.

تمامی حقوق متلعق به پارسیان آوید می باشد.